2014 m. gruodžio 30 d., antradienis

Gita Govinda ir JagannathaSenų senovėje Gita Govinda giesmė buvo labai populiari tarp žmonių Orissoje. Mažame kaimelyje netoli Purio, gyveno mergaitė, vardu Padma. Ji buvo sodininko dukra ir puikiai dainavo Gita Govinda. Vieną dieną ji skynė baklažanus ir dainavo šią giesmė labai melodingai. Kai Viešpats Jagannatha išgirdo kaip ji dainuoja Gitą Govindą, nesugebėjo išbūti šventykloje. Jis tučtuojau nulipo nuo altoriaus ir nuvyko į sodą, kuriame Padma dainavo. Viešpats jagannatha sekiojo mergaitei iš paskos, paniręs į garsus. Jis visiškai užsimiršo įsiklausęs į Gita Govinda garsus. Kol Jis sekiojo mergaitei iš paskos, vaiskrūmių dygliai sudraskė Jo drabužius. Viršutinė Jo rūbo dalis nukrito žemėn, bet Viešpats buvo taip susitelkęs į Gita Govinda giesmę, kad nieko nepastebėjo.

Po kurio laiko Padma pripildė savo krepšį baklažanais ir išėjo iš sodo. Viešpats Jagannatha, labai patenkintas prisiklausęs Padmos dainavimo, grįžo į šventyklą. Kitą rytą pujaris atėjo atlikti rytinių patarnavimų. Kai jis atvėrė šventyklos vartus, labai nustebo matydamas suplėšytus, be viršutinės dalies Viešpaties Jagannathos rūbus. Medžiagos gabaliukai mėtėsi šen bei ten. Tai matydamas pujaris labai susirūpino ir tučtuojau apie šį nutikimą informavo karalių. Nieks negalėjo suprasti, kaip taip galėjo nutikti. Karalius ėmė badauti ir kritęs priešais Viešpatį, ėmė melsti atleidimo už klaidas, padarytas tarnaujant Jam.

Viešpats Jagannatha apsireiškė karaliaus sapne ir pasakė: "O karaliau! Nesijaudink! Man labai patinka klausytis Gita Govinda giesmės, sukurtos Mano atsidavusiojo Jayadevos. Praeitą vakarą kaimo mergaitė giedojo Gitą Govindą labai maloniai. Mane labai patraukė jos dainavimas ir Aš išvykau iš šventyklos pasiklausyti jos. Mano rūbus suplėšė vaiskrūmių dygliai, kai sekiojau mergaitei iš paskos. Pats nepastebėjau, kai viršutinę rūbų dalį pamečiau ten. Dėl to visai nesijaudink, tu nieko blogo nepadarei. Bet aš prašau tavęs atvežti kasdien tą mergaitę, kad ji Man dainuotų Gitą Govindą priešais Mane šventykloje prieš Man einant miegoti."

Karalius tučtuojau pasiuntė žmones surasti tą mergaitę. Kai jie atrado jos namus, sode pamatė gulinčią Viešpaties Jagannathos viršutinę rūbų dalį.  Kai karalius apie tai išgirdo, buvo nustebęs: tai patvirtino, kad Viešpats buvo mergaitės sode. Karalius troško išpildyti Viešpaties troškimą kas vakarą klausytis Padmos giedamos Gita Govinda giesmės. Jis asmeniškai nuvyko į mergaitės namus ir papasakojo apie savo sapną, kuriame pasirodęs Viešpats Jagannatha išreiškė norą kas vakarą klausytis jos giedojimo. Jis pasakė, kad jei mergaitė neturi prieštaravimų, ji galėtų persikelti į Purį. Visi jos ir jos šeimos poreikiai bus patenkinti. Tada ji galėtų kas vakarą dainuoti Viešpačiui Jagannathai. Tai girdėdama mergaitė buvo labai laiminga. Kaip jai pasisekė, kad Viešpats panorėjo, kad ji Jam asmeniškai dainuotų Gitą Govindą! Taigi Padma, kartu su šeima, sutiko persikelti į Purį ir ten tarnauti Viešpačiui Jagannathai.

Jie atvyko į Purį ir susitiko su karaliumi. Karalius pasirūpino visais šeimos patogumais ir suteikė Padmai ypatingą tarnystę - giedoti Gitą Govindą priešais Jagannathą. Nuo tada ši giesmė giedama Jagannathos šventykloje. Karalius labai gerbė Gita Govinda giesmę, parašytą Jayadevos. Jis nustatė tikslų giedojimo laiką ir taip atsirado jos giedojimo taisyklės. Karaliaus paliepimu, šis nurodymas buvo iškaltas akmenyje, kaip amžinas įsakymas. Nuo tada, sėkmingiausioji mergaitė Padma, pradėjo giedoti Gitą Govindą Viešpačiui kasdien, per vidurnakčio arati prieš einant Jagannathai ilsėtis. Padma tapo žinoma kaip Deva dasa, arba Viešpaties tarnaitė.

Versta iš Bhakti Purusottama Svamio knygos "Sri Jagannath. The Pastimes of the Lord of the Universe"

0 Komentarai (-ų):

Rašyti komentarą

Užsisakykite Rašyti komentarus [Atom]

<< Pradinis puslapis