2014 m. gruodžio 10 d., trečiadienis

Kaip atsirado šį unikali Viešpaties Jagannath forma


Viešpats Krišna gyveno Dvarakoje su savo 16.108 žmonomis. Kadangi kiekviena iš 16.108 žmonų turėjo savo atskirus rūmus, Krišna taip pat pasidalino į 16.108 formas ir tuo pačiu metu buvo su visomis žmonomis. Tai padaryti galėjo tik Krišna, joks mirtingasis to neįstengtų padaryti, tad mums nereiktų net bandyti imituoti paslaptingus Krišnos žaidimus. Visos Dvarakos karalienės buvo nepaprastai laimingos ir iš visų jėgų stengėsi pamaloninti Viešpatį. Bet karalienės vis užtikdavo Krišną, paskendusį prisiminimuose apie Vrindavane vykusius žaidimus. Tai jas suintrigavo. Jos pradėjo galvoti: "Kas tokio didingo ir ypatingo nutiko Vrindavane, kad Krišna nuolat visiškai pasineria į Savo vaikystės prisiminimus?" Jų šidyse kilo troškimas sužinoti apie Krišnos vaikystės dienas Vrindavane.

Karalienės prisiartino prie Motinos Rohini, kuri buvo Viešpaties žaidimų Vrindavane liudininkė ir paprašė viską joms papasakoti. Motina Rohini sutiko, bet įspėjo, kad Krišna ir Balarama negali apie tuos žaidimus išgirsti, nes jei išgirs, visiškai nugrims į emocijas.Taigi, buvo nuspręsta Subhadrą, Krišnos ir Balaramos sesę, palikti sargyboje prie durų. Ji turėjo tučtuojau pranešti Motinai Rohini, jei Krišna su Balarama ims artintis. 

Motina Rohini ėmė pasakoti apie žaidimus, o Subhadra stovėjo durų sargyboje. Žaidimai buvo tokie nuostabūs, kad Motina Rohini, visos karalienės ir Subhadra visiškai paniro į juos. Tuo tarpu Krišna ir Balarama pajuto, kad rūmuose vyksta kažkas ypatingo, taigi tučtuojau ten nuskubėjo. Subhadra, kuri buvo visiškai įsijautusi į žaidimų klausymąsi, nepastebėjo, kad atėjo Krišna su Balarama. Žaidimų istorijos buvo tokios saldžios ir pilnos nektaro, kad Krišna, Balarama ir Subhadra ėmė jausti maha-bhava. Jų akys išsiplėtė ir tapo didelėmis, veidai padidėjo, kojos ir rankos įsitraukė į kūnus - šios savybės buvo unikalios ir niekados anksčiau nematytos. Tuo pačiu metu Narada Muni atkeliavo į svečius ir pamatė dar niekad nematytą pavidalą. Išvydę Naradą Muni, visi trys atgavo savo normalius pavidalus. Bet Narada Munis ėmė maldauti Viešpaties, kad Jis leistų kitiems taip pat išvysti šias unikalias ir retas Jo formas. Viešpats Krišna sutiko ir pasakė, kad Jie šiomis formomis apsireikš kaip Viešpats Jagannath, Viešpats Baladeva ir Subhadra Jagannath Puryje tam, kad pamalonintų bhaktus.

Štai dėl ko Viešpats Jagannath, Viešpats Baladeva ir Subhadra devi turi tokius unikalius ir gražius pavidalus Jagannath Puryje. 

Versta iš: http://www.iskcondesiretree.net/profiles/blogs/reason-behind-lord-jagannath-s-unique-form

0 Komentarai (-ų):

Rašyti komentarą

Užsisakykite Rašyti komentarus [Atom]

<< Pradinis puslapis