2014 m. gruodžio 9 d., antradienis

Aštuonrankis Hanumanas
Hare Krišna


Prašau priimkite mano nusilenkimus. Visa šlovė Šrilai Prabhupadai.

Tapasvi Hanuman/Chari Chakra Hanuman/Asta-bhuja Hanuman

Ši Hanumano dievybė stovi prie šiaurinių Šri Jagannatha šventyklos vartų tam, kad gintų mandirą. Jis taip pat žinomas, kaip Chari cakra Hanuman ir Asta bhuja Hanuman. ”Chari cakra” reiškia, kad jis laiko keturias čakras savo rankose.

Kartą Viešpaties Sudaršana čakra labai išpuiko, galvodamas: "Aš toks artimas Viešpačiui ir pats brangiausias Jam."

Viešpats Jagannath'a yra garsus tuo, kad jis sunaikina jam atsidavusiųjų puikybę. Jagannath'ai nepatiko Sudaršana čakros išdidumas ir mintys, kad jis yra pats galingiausias. Sudaršana pradėjo galvoti, kad tai jis gina Viešpatį ir kad Viešpats nuo jo yra priklausomas. Viešpats Jagannath'a priima Sudaršana čakros pagalbą tam, kad užbaigtų sudėtingus darbus. Todėl Viešpats nusprendė pakoreguoti Sudaršanos išdidumą vien tam, kad apsaugotų brangų Jam atsidavusįjį.

Viešpats pasiuntė Sudaršaną čakrą pakviesti Hanumaną. Tuo metu Hanumanas buvo užsiėmęs tapasya (askeze) abhayaranyoje (bebaimiškumo miške). Sudaršana čakra tučtuojau nuvyko pranešti Hanumanui, kad Viešpats Jagannath'a nori jį pamatyti ir Hanumanas iškeliavo į susitikimą su Viešpačiu. Vos tik pranešęs Hanumanui, Sudaršana čakra tučtuojau sugrįžo į šventyklą, ją pasiekdamas anksčiau už Hanumaną. Kai Hanumanas prisiartino prie šventyklos vartų, Sudaršana čakra pradėjo greitai suktis aplink mandiro pastatą, užblokuodamas kelią Hanumanui ir neleisdamas jam pasiekti Ratna Simhasana.

Hanumanas paklausė savęs, kaip gi jis gali susitikti Viešpatį? Jis priėmė Viešpaties Jagannathos prieglobstį tiesiog prisimindamas Jį. Tučtuojau, Viešpaties malone, Hanumanas įgavo galių ir iš savo pečių išsiaugino šešias papildomas rankas taip tapdamas asta bhuja Hanuman.

Keturios rankos laikė keturias Sudaršana čakras.

Dvi rankos siūlė pranamas.

Dvi rankos kartojo šventą Viešpaties vardą.

Hanumanas žengė link ratna simhasana, kad susitiktų su Viešpačiu Jagannath'a. Po kurio laiko Sudaršana čakra taip pat atėjo ten labai sunerimęs. Viešpats Jagannath'a norėjo nubausti Sudaršaną čakrą už tai, kad jis įžeidė Hanumaną ir taip pat norėjo sunaikinti jo didelę puikybę. Sudaršana čakra labai susigėdo matydamas, kad Hanumanas yra galingesnis už jį ir jis negalėjo sutrukdyti Hanumanui įžengti į šventyklą.

Todėl Viešpats prakeikė Sudaršaną čakrą, kad Kali amžiuje jis praras savo disko formą ir taps stulpo formos, kuris visada bus Viešpaties Jagannath'os kairėje.

Versta iš: http://www.iskcondesiretree.net/profiles/blogs/lord-jagannath-curses-sudarshan-chakra-for-offending-hanuman

0 Komentarai (-ų):

Rašyti komentarą

Užsisakykite Rašyti komentarus [Atom]

<< Pradinis puslapis